Ongun nedir

Ongun nedir

Ongun nedir

Diğer eski inanç sistemlerinde de bulunan totem ile karşılaştırılabilir. Aynı Amerika yerlilerin totemleri gibi, eski Türk boylarının da her birisinin kendine özel bir ongunu vardır.

Bu genellikle kendi boylarını koruduğuna inandıkları kutsal bir havyan türü ya da büyük bir atalarının ruhunu barındırdığına inandıkları bir cisimdir.

Azerbaycan’da, ongun geleneğinin İslam’da da uzun süre devam ettiğini kanıtlayan eski Türk mezarları bulunmaktadır. İslam geleneğine göre inşa edilmiş bu mezarların taşlarında, ölen kişinin hangi boya ait olduğunu gösteren ongunları kazılıdır.

Ongun nedir

“OYTUN BOLSUN”

Camiü’t-Tevarih’e göre “ongun” kelimesi Türkçe “oytun” kelimesinden türemiştir. Türkler “hayırlı kutlu olsun” yerine, “oytun bolsun” denildiği ifade edilir.

Tarihi belgelerden her Türk boyunun bir “ongun”u olduğu bilinmektedir. Bu ongun genellikle kendisinden türediğine inanılan “kurt, kaplan, dağ keçisi, koç, geyik, boğa, at, kartal, şahin, doğan” gibi hayvanların şeklini ayırıcı niteliği ortaya konulmuş ögelerdir.

Oğuzların 24 boyunun 6 tane ongunu vardır. Bunların hepsi yırtıcı kuşlardan seçilmiştir.

Ongun nedir


Yazar: CimCime

Yayınlanma Tarihi: 21-04-2020

Kategori: Bilgi Panosu

Görüntüleme: 14 Defa

Bir cevap bırakın.